Nu åbner Puljen til lokale projekter (AKA-puljen) og Forsamlingshuspuljen igen for ansøgninger.

Ansøgningsfristen er søndag den 3. november.

Puljen til lokale projekter har været sat i bero hele året på grund af arbejdet med ny landdistriktspolitik, og revision af den nuværende puljestruktur.

For at ventetiden ikke skal blive for lang for foreningerne i landdistriktet, er det netop besluttet, at afvikle en ekstraordinær ansøgningsrunde for Puljen til Lokale projekter.

Det betyder at hele årets midler på 1,4 mio. kr. vil være tilgængelig i denne runde – de fordeles normalt med ca. 1 mio. kr. til ordinære projekter og 400.000 kr. til mindre projekter i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler.

Kvikpuljen med 100.000 kr. har kørt hele året – og har på nuværende tidspunkt ca. 65.000 kr. tilbage, som kan søges løbende.

Forsamlingspuljen

Vi kører samtidig ansøgningsfristen til forsamlingshuspuljen til større projekter i forsamlingshuse og forsamlingshuslignende lokaler (1 mio. kr.).

Det gør vi for at gøre det lettere for ansøgere og forvaltning at fordele ansøgningerne mellem AKA-puljen og Forsamlingshuspuljen.

Du kan finde alle informationer om puljerne på hjemmesiden: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/landdistriktsudvikling/tilskudsmuligheder