Synes du også, at der sker en masse spændende ting i vores by i disse år og vil du være med til at sætte dit præg på udviklingen? Der afholdes ordinær generalforsamling i Romdrup-Klarup Samråd, så kom og tag del i debatten om, hvad samrådet skal arbejde med fremover.

Dagsorden i henhold til vedtægter https://www.romdrupklarupsamraad.dk/vedtaegter

Samrådet er vært ved en forfriskning, og alle er velkomne!